Gemeente schiedam - visies

Gemeente Schiedam logo

Schiedam kiest voor om een aantrekkelijke, leefbare en bereikbare stad, met een goede balans tussen wonen, groen, werken en mobiliteit. Hiervoor zijn vier visies ontwikkeld; Wonen, Groen, Werken en Mobiliteit.

De visies zijn uitgevoerd als uitgebreide brochures (A4-oblong). Daarnaast zijn verkorte publieksversies gemaakt als hippe gevouwen folders. Ook zijn er online publieksversies gerealiseerd.

De diverse teams van gemeente Schiedam hebben de visie ontwikkeld. De teksten zijn geschreven door Esther Schoemaker, de begeleiding door Dagmar de Jong, de fotografie door Jan van der Ploeg en Bob van der Vlist en CreatieCentrale mocht zorgdragen voor de vormgeving.

Publieke versie Woonvisie en Groenvisie